Tvungen lønnsnemnd: – Konstaterer at regjeringen ikke har kommet oss i møte

Guro Lind

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat. Foto: Forskerforbundet

Unio tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

– Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

Unio gikk ut i streik samen med Akademikerne 24. mai fordi staten og regjeringen ville ta fra Unio tariffavtalen som den samme regjeringen inngikk med Unio og Akademikerne for to år siden.

Søndag stoppet regjeringen Akademikernes streik, onsdag morgen ble Unios streik stoppet.

– Streik blant ti operatører i politiets helikoptertjeneste og manglende grensekontroll er den direkte årsaken til at streiken blir avbrutt, forklarte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna under en pressekonferanse.

Vi har fått fram budskapet vårt og fått stor støtte

– For Unio har det vært viktig med forsvarlige streikeuttak som får konsekvenser for arbeidsgiver. Vi har medlemmer i mange kritiske nøkkelposisjoner i staten. Så det er alltid en krevende balansegang, sier Lind.

– Slik vi er blitt møtt av regjeringen og en statsråd som aldri var interessert i å komme oss i møte, var tvungen lønnsnemnd et utfall som ikke kom overraskende. En streik var ikke noe vi ønsket, men noe vi ble presset til fordi regjeringen vil ta fra oss tariffavtalen vår. Men streikeviljen har vært enorm, vi har fått fram budskapet vårt og fått stor støtte for vårt mål: at høyere utdanning må lønne seg, også i staten, sier Lind, og avslutter:

– Vi vil fortsette arbeidet for at utdanning skal lønne seg, med full kraft, og håper alle statsansatte som er enige med oss, blir med på laget.

Sykepleierutdanningen har vært berørt av streiken

Det har vært 171 medlemmer av Norsk Sykepleierforbund i streik. De fleste av dem er vitenskapelige ansatte ved universiteter og høyskoler som underviser sykepleierstudenter.

Les også: Forbundslederen takker de streikende for en nødvendig og viktig kamp