NSFs solidaritetsbevis gir medlemsvekst i Rwanda

André Gitembagara, leder av Rwanda Nurses and Midwives Union

Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) har brukt midlene fra NSFs solidaritetsbevis til målrettet rekrutterings- og påvirkningsarbeid. RNMU her ved leder André Gitembagara. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / Norsk Sykepleierforbund.

I 2023 kom det inn 55 050 kroner gjennom ordningen, og sykepleierforbundet i Rwanda, Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU), var mottaker.

I år har RNMU brukt midlene til målrettet rekrutterings- og påvirkningsarbeid. Nytt for året er at det rwandiske sykepleierforbundet også har kåret årets sykepleier ved flere av landets helseklinikker – en pris som er ment å synliggjøre og løfte den store innsatsen sykepleiere og jordmødre gjør hver dag.

Rekrutteringsarbeidet, inkludert prisutdelingen, ble gjennomført som del av en ukelang markering av den internasjonale sykepleierdagen og jordmordagen. Årets parole var ‘Our Nurses, Our Future – The Economic Power of Care’.

Det rwandiske sykepleierforbundet brukte også uken aktivt til å løfte viktige politiske saker, som lønn, arbeidstid og sykepleierdekningen i landet. Psykisk helse, hvordan klimaendringer påvirker helse, og viktigheten av sykepleiere og jordmødre for landets økonomiske utvikling ble også satt på dagsorden.

RNMU, det rwandiske sykepleierforbundet, trekker frem at den ukelange markeringen er viktig for å bedre synliggjøre innsatsen til sykepleiere og jordmødre, og for å få både beslutningstakere og befolkningen til å se verdien av nettopp dette.