Ny rapport fra Fafo - Høyde for fravær

Rapport fra FAFO - Høyde for fravær

Undersøkelsen viser at det tas alt for lite hensyn til fravær ved utarbeiding av bemannings- og turnusplaner. Mange virksomheter opererer med minimumsbemanning som er sårbar for fravær, noe som fører til omfattende bruk av vikarer, ekstravakter og overtidsarbeid for å ivareta tjenestebehovet.

I rapporten belyses også utvalgte virksomheters tiltak og erfaringer med å skape robuste turnuser og bemanningsplaner som tar høyde for kjent fravær.