Lønnsoppgjøret 2024

Nederst på siden finner du våre siste nyhetsartikler om lønnsoppgjøret.

Hovedoppgjør i 2024

Lønnsoppgjøret i år er et hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og andre deler av tariffavtalen, slik som arbeidstid, er oppe til forhandling.

Det er hovedoppgjør annethvert år. De årene det ikke er hovedoppgjør, er det mellomoppgjør. Da forhandles det kun om lønn.

Denne siden vil bli oppdatert i tråd med framdriften i forhandlingene. Nederst på siden finner du de siste nyhetsartiklene våre om lønnsoppgjøret.

Les også: Lønnsoppgjøret på 1-2-3

Norsk Sykepleierforbund er en del av Unio

Norsk Sykepleierforbund (NSF) forhandler som en del av Unio for tariffområdene Spekter, KS, staten, Oslo kommune, Virke og Kirkelig arbeidsgiver (KA). I NHO gjennomfører NSF forhandlingene selv.

Forhandlingene starter først opp for NSFs medlemmer hos Spekter, KS, staten og Oslo kommune.

Forhandlingene for områdene NHO, Virke og KA foregår senere.

Viktige datoer i årets oppgjør

Dette er datoer verdt å merke seg i årets oppgjør: