NSFs landsmøte melder Kode rød

Landsmøte 2023

NSFs landsmøte melder Kode Rød.

Landsmøtet krever et tverrpolitisk helseforlik og en satsing for å sikre helsetjenester over hele landet.

– Helse Nord står overfor store utfordringer. De kan ikke løses uten at Stortinget legger bort partipolitiske ideologier og sammen utformer en langsiktig plan for helsetjenestene. Helse må prioriteres høyere, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Må sikres reell involvering

Norsk Sykepleierforbund er bekymret både på vegne av medlemmene som nå står i en situasjon med stor usikkerhet, men også pasienter og befolkning som vil bli berørt av den omfattende omstillingsprosessen.

– Våre konserntillitsvalgte i Helse Nord (Unio) og andre tillitsvalgte i Helse Nord på ulike nivåer og tjenestesteder står i en krevende situasjon. Vi skal nå ta oss tid til å lese igjennom det som er lagt fram og svare ut i ulike former i den videre prosessen.

LO, Unio og Akademikerne har sendt felles brev til Helse Nord knyttet til omstillingsprosessen som nå foregår med henstilling om å senke tempo og sikre reell involvering i omstillingen.

Her kan du lese landsmøtets politiske resolusjon om Kode Rød og bekymringen for det som nå skjer i helse- og omsorgstjenestene i landet.

Kontaktperson presse

Kommunikasjonssjef Tore Bollingmo

  • Mobil: 928 40 177